Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos internetinis tinklalapis
Header

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gegužės 22d, 25d, 28d. organizavo Pamario pagrindinėje mokykloje pamokėlės apie „Kibernetines priklausomybes“, Rūkymas ir alkoholis“, „Elektroninės cigaretės“, „Emocijų valdymas“ 6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8d, 9a klasių mokiniams. Pamokas vedė Lietuvos blaivybės draugijos „ Baltų ainiai“
prezidentas Artūras Šiukšta.

Tėvelių dėmesiui !

Naujų mokyklinių uniformų užsakymas vyks 2018 m. birželio 7 dieną (ketvirtadienį),

nuo 14.00 val. iki 18.00 val..

Mokyklinių uniformų mugė vyks:

2018 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. nuo 11.30 iki 14.00 val.

aktų salėje (II aukšte).

 

Gegužės 24 dieną Pamario mokyklos šeštokai rinkosi į protų mūšį ,,Šilutės krašto istorija“. Kiekvieną klasę atstovavo penki krašto istorijos žinovai. Mokytojos V.Stanišauskienė ir L.Gečienė parengė įvairių užduočių apie žymius krašto žmones, svarbiausius istorinius įvykius, lietuvininkų tautinį kostiumą .  Renginio metu vaikai žiūrėjo mokinių sukurtus filmukus apie Šilutę, klausėsi dainų , skirtų gimtajam miestui.

Komandų atsakymus vertino komisija, sudaryta taip pat iš šeštokų. Protų mūšio nugalėtoja tapo 6 b klasės komanda.

Gegužės 22 dieną, į mažąjį mokyklos kiemelį, jau trečius metus iš eilė sugužėjo gausus būrys tėvelių, senelių, broliukų ir sesučių. 3b ir 3c klasių mokiniai kartu su mokytojomis V. Macijauskiene, L. Akucevičiene, V. Matule ir R. Jokubaityte pakvietė visus į „Šeimos šventę“. Pirmoje dalyje–šeimoms skirti  žodžiai, muzika ir dainos. Antroji dalis–linksmi liaudies šokiai kartu su šeima.

Sveikiname mūsų mokyklos komandą!!!

33458763_2074443839436902_6534304879823814656_n

Gegužės 18 dieną 3b ir 3c klasių mokinių folkloro būrelis „Pamariukai“ (vad. R. Jokubaitytė) dalyvavo respublikiniame folkloro festivalyje „Šišon, didžiam kiematy…“ Festivalyje dalyvavo 10 folkloro ansamblių iš visos Lietuvos. Po ansamblių pasirodymų vyko tradicinių šokių vakaronė.

 

 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla jau 35 -erius metus puoselėja tradiciją – surengti sugrįžtančiam pavasariui šventę. Pavasaris gražiausiais žiedais išpuošia mūsų gimtinę, pripildo džiaugsmo kiekvieno širdį, pabudina svajones. Pasitikime ir mes pavasarį savo gimtajame krašte gražiausiomis dainomis, žodžiais, šokiais.

Šventinė eisena

 

Sporto diena

Tinklinis: Tėvai – vaikai

Šventinė judesio pertrauka

Renginys „Šoka visa mokykla“

Mokinių tėvų (globėjų) prašymai į pirmąsias ir penktąsias klases priimami gegužės 2-23 dienomis.

Prašymai priimami mokyklos raštinėje 101 kab.:

Pirmadieniais-ketvirtadieniais:   8.00 – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 – 15.45 val.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

  • gimimo liudijimo kopija;
  • vaiko sveikatos pažymėjimas (į 1 klasę).

 

 

„Lietuvai – 100, Pamario pavasario šventei – 35“

Balandžio 30 d. 11.00 val. – Eisena;

Gegužės 2 d. 10.35 val. – Judesio pertrauka (1-10 kl.)  “Pavasaris atėjo ir prasidėjo…“;

                          12.00 val. – Tinklinis: Tėvai – vaikai;

Gegužės 3 d. 10.35 val. (5-10 kl.) – „Šoka visa mokykla“ (aktų s.);

                           17.30 val. – Bendruomenės koncertas  „Laiškai pavasariui gimtinėje…“;

 Gegužės 4 d. 10.00 -12.00 val. 5-6 kl. „Lietuva ir 100 pavasarių“;

                           18.00-21.00 val. 7-10 kl. „Lietuva ir 100 pavasarių“;

Gegužės 8 d. 17.30 val. protmūšis 4 kl. mokiniams ir tėvams „Tikrai, oho! Tai bent!“.

Susijęs vaizdas

Balandžio 28 dieną 46 mūsų mokyklos mokiniai, lydimi mokytojų N. Kungelienės, A. Višinskienės ir A. Naruševičienės, dalyvavo miško sodinimo šventėje, skirtoje Lietuvos 100 – mečiui. Norkaičių girininkijoje pušelėmis ir liepomis buvo apsodinta 1,2 ha girininkijos ploto.

Darbas Šilutėje Šilutės Gidas