Tėvų savaitė

Klasių tėvų susirinkimai  2018 m. vasario 27 d. 17.30 val..;

Susitikimai su dalykų mokytojais 2018 m. vasario 27 d. nuo 15.00 iki 17.30 val..;

Susitikimai su dalykų mokytojais 2018 m. vasario 26 d. – kovo 1 d. pagal pridėtą planą: