Gerumo, atjautos pamoka senjorų namuose

 Savanaudiškumas padaro mus kurčius ir nebylius; meilė atveria mūsų akis ir širdis, leidžia mums atlikti artimui skirtus darbus, kurie susidėlioja į artimo meilės mozaiką.

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos būrelio ,,Gailestingosios širdys“ mokinės lydimos mokytojų Irutės Trečiokienės, Violetos Kraniauskienės Didžiąją savaitę aplankė Šilutės ,,Pamario senjorų namai“ globotinius. Velykinė šaka papuošta moksleivių gamintais suvenyrais, skaitomi žodžiai iš Šv. Rašto apie meilę, atgailą, atleidimą, tikime, kad sušildė gyvenimo išvargintas senelių širdis, o moksleivėms tai buvo  atjautos ir gerumo pamoka.

Violeta Kraniauskienė