Mokslo ir žinių dienos šventė

..Kai draikosi voratinkliai, kai žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros svajas, ne vieno mūsų širdį nusmelkia nerimas sumišęs su džiaugsmu…Rugsėjis