Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos internetinis tinklalapis
Header

Istorija

Plačiašakių kaštonų apsupty, pačiame miesto centre, 1962-iais metais įkuriama aštuonmetė, kuri po 14 metų pavadinama Šilutės 4-tąja vidurine mokykla. Mokyklai vadovavo ir dabar švietimo srityje gerai žinomi pedagogai: Irena Arlauskienė, Albinas Endzinas.

Suburiama darni ir darbšti bendruomenė. Daugėja mokinių, todėl 1981-ųjų metų rugsėjį švenčiame naujoje mokykloje. Jos duris praveria per 1000-tį 1-11 klasių moksleivių.

Nauja mokykla – naujas gyvenimas. Daug metų prasmingai bendraujame su Vilniaus Universiteto dėstytojais ir studentais, todėl 11 metų mokykloje dėstomas sustiprintas fizikos kursas. Sekdami jų linksmųjų FIDI švenčių pavyzdžiu, iki šiol mokykloje organizuojame triukšmingas ir įdomias Pavasario šventes.

Metai bėgo – gyvenimas keitėsi. Mokykloje stengiamasi įgyvendinti tai, kas nauja, modernu. Vienas iš pirmųjų rajone pradedamas kurti informatikos centras, įrengiama kompiuterių klasė, mokyklos muziejus. Pradedama bendrauti su Vokietijos Schonhauseno mokykla. Septynerius metus mokyklai vadovauja direktorius Jonas Bendžius. Mokyklos bendruomenė miesto žmonių yra pripažįstama kaip viena iš geriausiųjų, nes norinčiųjų joje mokytis skaičius kasmet auga.

2001- aisiais metais mokykla išleido 25-ją, paskutiniąją abiturientų laidą. Per 25-erius vidurinės mokyklos gyvavimo metus į gyvenimą išlydėta per 1000 abiturientų.

2001- aisiais metais mokykla pavadinama Pamario pagrindine mokykla. Pasikeitė struktūra ir pavadinimas, bet ugdymo tikslas nepakito. Ir toliau didžiausią dėmesį skiriame žmogui, jo visapusiškam ugdymui. Kad garbingai galėtume vadintis pamariečių vardu, turėjome darbais tai įrodyti. „Nojaus laivu“ atplaukėme į XXI amžių. Tai projektas, kurio metu tvarkėme Nemuno deltos regioninio parko upių pakrantes, rengėme poilsiavietes, atlikome mokslinius tyrimus. Prie mokyklos kiekviena klasė pasodino po ąžuolėlį. Konferencijos, parodos, moksliniai ir meniniai darbai mokė atidžiau pažvelgti į gamtą, į aplinką, kurioje gyvename. Kito projekto – „Sveikata ir mes“ – darbai, apjungę visą mokyklos bendruomenę, privertė pažvelgti į save, suprasti, kaip reikia gyventi, kad būtume sveiki.

Sparčiai ir aktyviai į mokymo procesą įtraukiamos informacinės technologijos. Mokytojai ir mokiniai kuria projektus, dalyvauja įvairiuose konkursuose. Laimėta kompiuterių keturiems informatikos kabinetams, bibliotekai, serveris, projektorius, nešiojamų kompiuterių. Kad sugebėtume integruotis į sparčiai kintantį gyvenimą – reikalingos žinios. Per praėjusius mokslo metus iš 48 mokinių, dalyvavusių rajoninėse olimpiadose, prizines vietas užėmė net 14.

Meninis mokinių ugdymas mokykloje turi gilias tradicijas. Mokyklą puošia mokinių sukurtos freskos, piešiniai, įvairios parodos, kurios dažnai eksponuojamos ne tik mokykloje. Tarptautiniame moksleivių meninės kūrybos projekte „Gamtos pasaka 2003“ net 13 mokinių gavo diplomus. Konkursuose laimime, džiaugiamės. Bendri darbai, bendri rūpesčiai, bendros ir šventės. Mokinių, tėvų ir mokytojų pasirodymai – tradicija priimtina visai bendruomenei.

Mokykla keičia savo veidą. Šiemet suremontuotos, pagražintos mokyklos duris kasryt atveria 1092 nutrūktgalviškai judrūs mokiniai, juos pasitinka 78 mokytojai, kurie patys mokosi, tobulėja, kad sugebėtų duoti žinių, ugdytų mokinio gebėjimą aktyviai įsijungti į gyvenimą.

Darbas Šilutėje Šilutės Gidas