Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos internetinis tinklalapis
Header

Vizija, misija

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla

2014-2015 m.

 

Mokyklos misija:

  1. Pamario pagrindinė mokykla atvira visuomenei, moderni, efektyvi, formuojanti vertybių sistemą, nuolat ieškanti, besimokanti, kurianti.
  2. Mokykla teikia kokybišką pradinio ir  pagrindinio ugdymo išsilavinimą, orientuotą į šiuolaikiško savarankiško piliečio ugdymą, užtikrina mokinių saugumą, sudaro sąlygas mokinių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimui.

Vizija:

  1. Aktyvi bendruomenė, siekianti kaitos.
  2. Moderni mokykla, ugdanti savarankišką, laisvą, dorą asmenybę, gebančią adaptuotis visuomenėje.

Prioritetai:

  1. Optimizuoti mokymo krūvį, diferencijuojant mokymosi veiklą pagal kiekvieno mokinio gebėjimus.
  2. Gerinti ugdymo kokybę, stebint ir fiksuojant individualią kiekvieno mokinio pažangą, sudarant sąlygas gabių mokinių ugdymui.
  3. Užtikrinti sveikos gyvensenos prevencinę veiklą, pamokų lankomumą ir mokinių saugumą mokykloje.

Tikslas:

Ugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, kompetencijas, reikalingas kuriant savo gyvenimą.

Uždaviniai:

  1. Gerinti ugdymo kokybę ir mokinių lankomumą, siekiant sumažinti nepateisintų pamokų skaičių 10% ir pakelti pažangumą 3%.
  2. Tobulinti mokinių pažangos pasiekimų vertinimo sistemą, siekiant kiekvieno vaiko sėkmės.
  3. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, tautiškumą, pilietiškumą, sveiką gyvenseną, šiandienos mokiniui reikalingas kompetencijas ir gebėjimus.
Darbas Šilutėje Šilutės Gidas