Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos internetinis tinklalapis
Header

Vizija, misija

Pamario pagrindinė mokykla

Vizija:

Aktyvi bendruomenė, siekianti kaitos.

Moderni mokykla, ugdanti savarankišką, laisvą, dorą asmenybę, gebančią adaptuotis visuomenėje.

Misija:

Pamario pagrindinė mokykla atvira visuomenei, moderni, efektyvi, formuojanti vertybių sistemą, nuolat ieškanti, besimokanti, kurianti.

Mokykla teikia kokybišką pradinio ir  pagrindinio ugdymo išsilavinimą, orientuotą į šiuolaikiško savarankiško piliečio ugdymą, užtikrina mokinių saugumą, sudaro sąlygas mokinių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimui.

Darbas Šilutėje Šilutės Gidas