Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos internetinis tinklalapis
Header

Mokytojai

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI IR PAGALBOS SPECIALISTAI

2018 m.

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos
1. Akucevičienė Laima Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3 c klasės vadovė
2. Ambrulaitienė Iveta Anglų kalbos mokytoja metodininkė, geografijos vyresnioji mokytoja
3. Armonienė Valė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1 b klasės vadovė
4. Asiulevičienė Gabrielė Psichologė
5. Astasevičienė Regina Dailės mokytoja metodininkė
6. Balčytienė Jurgita Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, 7 d klasės vadovė
7. Bendžius Jonas Mokyklos direktorius, antroji kvalifikacinė kategorija;

Technologijų vyresnysis mokytojas

8. Bendžiuvienė Irena Rusų kalbos mokytoja metodininkė
9. Bernotienė Reda Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 7 b klasės vadovė
10. Bočkuvienė Vita Muzikos vyresnioji mokytoja
11. Budrikas Feliksas Geografijos vyresnysis mokytojas
12. Chockevičienė Violeta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, antroji kvalifikacinė  kategorija,

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1 a klasės vadovė

13. Ežerinskienė Vilma Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, 8 d klasės vadovė
14. Gečienė Loreta Istorijos mokytoja metodininkė
15. Gelžinytė Gitana Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2 a klasės vadovė
16. Genienė Raimonda Anglų kalbos vyresnioji  mokytoja, 6 c klasės vadovė
17. Grigalienė Asta Anglų kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

5 b klasės vadovė

18. Janužytė Birutė Biologijos mokytoja metodininkė
19. Jonaitienė Dalia Chemijos mokytoja metodininkė, 8 c klasės vadovė
20. Judvytis Reimondas Technologijų  mokytojas
21. Jurevičienė Sigutė Matematikos mokytoja metodininkė
22. Kalinauskienė Vaclova Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4 a klasės vadovė
23. Kelpšienė Irma Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2 b klasės vadovė
24. Kuisienė Reda Specialioji pedagogė metodininkė
25. Kungelienė Nijolė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 7 a klasės vadovė
26. Kurpeikienė Vitalija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, antroji kvalifikacinė  kategorija,

Fizikos mokytoja metodininkė

27. Lendraitienė Laima Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja,

3 d klasės vadovė

28. Lileikienė Diana Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3 a klasės vadovė
29. Macijauskienė Virginija Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3 b klasės vadovė
30. Malinauskas Alfonsas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
31. Maurienė Inga Matematikos ir etikos mokytoja,
32. Memytė Asta Technologijų mokytoja metodininkė,

5 d klasės vadovė

33. Meškauskienė Regina Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
34. Mockienė Solveiga Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2 c klasės vadovė
35. Mockuvienė Giedrė Rusų kalbos ir etikos mokytoja metodininkė
36. Naruševičienė Aistė Anglų kalbos vyr. mokytoja, 6 a klasės vadovė
37. Normantas Česlovas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
38. Peteraitienė Nijolė Fizikos ir ekonomikos vyresnioji mokytoja
39. Petrauskaitė Loreta Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
40. Pielikienė Aušra Informacinių technologijų  mokytoja metodininkė, 6 d klasės vadovė
41. Pociuvienė Violeta Muzikos mokytoja metodininkė
42. Ramanauskytė Lina Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 8 b klasės vadovė
43. Rimkutė Edita Socialinė pedagogė metodininkė, etikos mokytoja
44. Rupeikienė Elina Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 5 c klasės vadovė
45. Saldauskienė Vilma Anglų kalbos mokytoja metodininkė,

5 a klasės vadovė

46. Saudargienė Selestina Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
47. Sermontienė Rita Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4 b klasės vadovė
48. Simaitienė Elvita Biologijos ir gamtos mokslų vyresnioji mokytoja, 7 c klasės vadovė
49. Skuodienė Birutė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, antroji kvalifikacinė  kategorija,

Tikybos vyresnioji mokytoja,

9 klasės vadovė

50. Stanišauskienė Violeta Istorijos vyresnioji mokytoja
51. Šeputienė Edita Pradinių klasių mokytoja, 1 c klasės vadovė
52. Šikšniuvienė Jurgita Logopedė metodininkė
53. Timokhina Valentina Rusų kalbos mokytoja metodininkė
54. Timpienė Alma Matematikos mokytoja metodininkė
55. Tylaitė Rymantė Matematikos mokytoja metodininkė
56. Trečiokienė Irutė Etikos ir tikybos vyresnioji mokytoja, 6 b klasės vadovė
57. Urbonas Adolfas Geografijos mokytojas metodininkas, 10 klasės vadovas
58. Vaškaitis Helmutas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, trečioji kvalifikacinė  kategorija,

Lietuvių ir vokiečių kalbų vyresnysis mokytojas

59. Vaitauskaitė Aušra Etikos mokytoja
60. Venckienė Danutė Anglų kalbos mokytoja metodininkė
61. Višinskienė Aušra Rusų kalbos vyresnioji mokytoja, 8 a klasės vadovė
62. Zybartaitė Regina Matematikos mokytoja metodininkė
63. Žygaitienė Daiva Pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

4 c klasės vadovė

 

Atnaujinta 2018-02-20

Darbas Šilutėje Šilutės Gidas