Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos internetinis tinklalapis
Header

Mokytojai

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI IR PAGALBOS SPECIALISTAI

Akucevičienė Laima Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2c klasės vadovė
Ambrulaitienė Iveta Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, geografijos vyresnioji mokytoja
 Armonienė Valė  Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4b klasės vadovė
 Astasevičienė Regina  Dailės mokytoja metodininkė
 Balčytienė Jurgita  Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, 6d klasės vadovė
Bendžius Jonas Technologijų vyresnysis mokytojas, mokyklos direktorius, antroji kvalifikacinė  kategorija
Bendžiuvienė Irena Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Bernotienė Reda Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 6b klasės vadovė
 Gečienė Loreta  Istorijos mokytoja metodininkė
Budrikas Feliksas Geografijos vyresnysis mokytojas
Būdvytienė Nijolė Antanina Istorijos mokytoja metodininkė
Chockevičienė Violeta Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4a klasės vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, trečioji kvalifikacinė  kategorija
Diglienė Ida Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1c klasės vadovė
Jančauskienė Vilma Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, 7d klasės vadovė
Gelžinytė Gitana Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1a klasės vadovė
Genienė Raimonda Anglų kalbos vyresnioji  mokytoja, 5c klasės vadovė
Grigalienė Asta Anglų kalbos mokytoja metodininkė, 8b klasės vadovė
Janužytė Birutė Biologijos mokytoja metodininkė
 Jonaitienė Dalia  Chemijos mokytoja metodininkė, 7c klasės vadovė
 Judvytis Reimondas  Technologijų  mokytojas
Jurevičienė Sigutė Matematikos mokytoja metodininkė, 8d klasės vadovė
Kalinauskienė Vaclova Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3a klasės vadovė
Kelpšienė Irma Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1b klasės vadovė
 Kungelienė Nijolė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 6a klasės vadovė
 Kurpeikienė Vitalija  Fizikos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, trečioji kvalifikacinė  kategorija
 Lendraitienė Laima  Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja, 2d klasės vadovė
 Lileikienė Diana  Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2a klasės vadovė
 Macijauskienė Virginija  Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2b klasės vadovė
 Malinauskas Alfonsas  Kūno kultūros mokytojas metodininkas
 Maurienė Inga  Matematikos ir etikos mokytoja, 10 klasės vadovė
 Memytė Asta  Technologijų mokytoja metodininkė, 8c klasės vadovė
 Meškauskienė Regina  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 Mockuvienė Giedrė  Rusų kalbos ir etikos mokytoja metodininkė
 Naruševičienė Aistė  Anglų kalbos vyr. mokytoja, 5a klasės vadovė
 Asiulevičienė Gabrielė  Psichologė
 Normantas Česlovas  Kūno kultūros mokytojas metodininkas
 Petrauskaitė Loreta  Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 Pielikienė Aušra  Informacinių technologijų  mokytoja metodininkė
 Pociuvienė Violeta  Muzikos mokytoja metodininkė
 Ramanauskytė Lina  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 6b klasės vadovė
 Rimkutė Edita  Etikos mokytoja, socialinė pedagogė metodininkė
 Rupeikienė Elina  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 Saldauskienė Vilma  Anglų kalbos mokytoja metodininkė, 7a klasės vadovė
 Saudargienė Selestina  Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
 Sermontienė Rita  Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3b klasės vadovė
 Simaitienė Elvita  Biologijos ir gamtos mokslų vyresnioji mokytoja, 6c klasės vadovė
 Skuodienė Birutė  Tikybos vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, trečioji kvalifikacinė  kategorija
 Stanišauskienė Violeta  Istorijos vyresnioji mokytoja, 8e klasės vadovė
 Šeputienė Edita  Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 4c klasės vadovė
 Šikšniuvienė Jurgita  Logopedė metodininkė
 Šimkaitienė Violeta  Specialioji pedagogė metodininkė
 Timokhina Valentina  Rusų kalbos mokytoja metodininkė
 Timpienė Alma  Matematikos mokytoja metodininkė
 Tylaitė Rymantė  Matematikos mokytoja metodininkė
 Trečiokienė Irutė  Etikos ir tikybos vyresnioji mokytoja, 5b klasės vadovė
 Matulė Vita  Muzikos vyresnioji mokytoja
 Urbonas Adolfas  Geografijos mokytojas metodininkas, 9 klasės vadovas
Vaškaitis Helmutas Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, trečioji kvalifikacinė  kategorija
Venckienė Danutė Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Višinskienė Aušra Rusų kalbos vyresnioji mokytoja, 7a klasės vadovė
Zybartaitė Regina Matematikos mokytoja metodininkė
Žygaitienė Daiva Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 3c klasės vadovė
 Pėteraitienė Nijolė  Fizikos mokytoja metodininkė
 Sudeikienė Angelina  Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
 Mockienė Solveiga Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2c klasės vadovė

Atnaujinta 2017-01-10

Darbas Šilutėje Šilutės Gidas